>

Strateginiai dokumentai

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS STRATEGINĖS VEIKLOS GAIRĖS 2022-2030 M.