Finansinių ataskaitų rinkiniai

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS 2023 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS 2023 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS 2023 M. SAUSIO - KOVO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. SAUSIO - RUGSĖJO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. SAUSIO - BIRŽELIO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 M. SAUSIO - KOVO MĖN. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMSIS RAŠTAS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Atnaujinimo data: 2024-02-28