I ir III8.00 – 18.00
II ir IV8.00 – 17.00
V8.00 – 15.45
Pietų pertrauka12.00 – 12.45

Asmenys priimami iš anksto sutartu laiku
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Asmenys aptarnaujami telefonu +370 5 271 9003
El. p. [email protected]
 

Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – Kalėjimų tarnyba), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (toliau – Įstatymas), teikia informaciją. Informacija pareiškėjui teikiama nustatyta tvarka, pateikus prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kalėjimų tarnyboje priimami asmenų prašymai, skundai ir kiti kreipimaisi, parašyti valstybine - lietuvių kalba, taip pat anglų ir rusų kalbomis.

Prašyme nurodoma, kokią informaciją ar dokumentus pageidaujama gauti bei nurodomas panaudojimo tikslas.

Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Kalėjimų tarnybą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį (prašymai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu).

Žodiniai prašymai gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareiškėjas pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

Kalėjimų tarnyboje asmenų prašymai nagrinėjami ir asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Atsiliepimus apie asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę Kalėjimų tarnyboje galima pateikti, paliekant juos Kalėjimų tarnybos administracinio pastato 1-ame aukšte esančioje atsiliepimams skirtoje dėžutėje, taip pat el.p. [email protected] arba paštu.

Atnaujinimo data: 2023-11-08