Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos kalėjimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Lietuvos kalėjimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Teisingumo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane, plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Teisingumo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Atnaujinimo data: 2023-11-08