Veiklos sritys

Teisėkūros procesas

Siekdamas sukurti kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos valstybių teisinę patirtį šioje srityje, Lietuvos kalėjimų tarnyba savo iniciatyva ar Teisingumo ministerijai pavedus, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymo sistemos veiklą, projektus. Dalyvauja formuojant valstybės politiką bausmių vykdymo srityje.

Kardomosios priemonės – suėmimo vykdymas

Kalėjimų tarnyba vadovauja kalėjimams, teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklą. Kontroliuoja, kad vykdant kardomąją priemonę – suėmimą būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, suimtiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminančio laikymo sąlygos. Lietuvos kalėjimų tarnyba organizuoja kalėjimų statybą ir modernizavimą.

Bausmių vykdymas

Arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymas
Lietuvos kalėjimų tarnyba vadovauja pataisos įstaigoms, teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklą. Kontroliuoja, kad vykdant arešto ir laisvės atėmimo bausmes būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, nuteistiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminančio laikymo sąlygos. Tarnyba organizuoja pataisos įstaigų statybą ir modernizavimą.

Kalėjimų tarnyba organizuoja nuteistųjų socialinę reabilitaciją, siekdama užtikrinti, kad atlikę bausmę nuteistieji savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.

Narkomanijos prevencija

Kalėjimų tarnyba pagal kompetenciją įgyvendina Valstybinėje narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programoje numatytas priemones. Įgyvendindamas šią programą, Kalėjimų tarnyba plėtoja priklausomybių reabilitacijos programą laisvės atėmimo vietų įstaigose, vykdo narkomanijos prevenciją tarp suimtųjų ir nuteistųjų, atlieka psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tyrimą ir kt. Daugiau informacijos apie programos įgyvendinimą rasite Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstituciniame veiklos plane.

Atnaujinimo data: 2023-10-23