Teikiamos paslaugos

PASLAUGOS:
Susitarimų su nuteistaisiais dėl poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo sąlygų sudarymas (2020-04-16 Nr. LV-2061)
Asmenų kreipimųsi nagrinėjimas (2020-12-21 Nr. LV-6268)
Informavimas ir konsultavimas (2020-12-21 Nr. LV-6266)

Pažymų apie pareigūnams ir kariams išmokėtų valstybinių pensijų dydį ir juridinius faktus išdavimo aprašas (2020-11-27 Nr. LV-5852)

Asmenų aptarnavimas Lietuvos Kalėjimų Tarnyboje

Pateikti prašymą ar skundą taip pat galite Lietuvos Respublikos Vyriausybės portale „E. pilietis

Prašome įvertinti mūsų teikiamas paslaugas:

* Administracinės procedūros
* Informavimas ir konsultavimas
* Pažymų apie pareigūnams ir kariams išmokėtų valstybinių pensijų dydį ir juridinius faktus išdavimo aprašymas