Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigybių, dėl kurių pagal korupcijos prevencijos įstatymą renkama informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Lietuvos kalėjimų tarnyboje, sąrašas.

Atnaujinimo data: 2023-10-24