Vizija. Misija. Vertybės

MISIJA:

Kuriame paveikią ir orią aplinką pozityviam žmogaus elgesio pokyčiui ir visuomenės saugumui.

VIZIJA:

Atvira, profesionali ir nuolat tobulėjanti organizacija, gebanti atkurti žmogaus ir visuomenės santykį.

VERTYBĖS:

Atvirumas, skaidrumas ir atskaitomybė, visuomenės informavimas apie savo veiklą, bendradarbiavimas su partneriais nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, naujovių diegimas, BVS – bendruomenės dalis:

  • informuojame visuomenę apie savo veiklą ir problemas, pateikdami objektyvią informaciją;
  • esame mus supančios bendruomenės dalis;
  • priimdami sprendimus konsultuojamės su suinteresuotomis šalimis, savo sprendimus argumentuotai paaiškiname;
  • tikime, kad keliamus tikslus galime geriau pasiekti bendradarbiaujant su partneriais Lietuvoje ir užsienyje bei bendruomene, kurios dalimi esame;
  • didiname veiklos skaidrumą ir atskaitomybę bei visuomenės (suinteresuotų šalių) pasitenkinimą bausmių vykdymo sistemos veiklos kokybe;
  • plečiame tiesioginio visuomenės atstovų dalyvavimo galimybes formuojant ir nagrinėjant sprendimus dėl bausmių vykdymo sistemos plėtros, reformavimo ir kt.

ŠŪKIS: Žmogus. Atsakomybė. Pokytis. 

Šis šūkis reiškia, kad organizacijos veikla skirta padėti suklydusiam žmogui išeiti iš visuomenės normų užribio, užtikrinti teisingumo vykdymą ir visuomenės saugumą. LKT bendruomenei – ir darbuotojams, ir įkalintiems žmonėms – vienu svarbiausių aspektų įvardijama atsakomybė. Labai svarbus yra bausmę atliekančių asmenų atsakomybės suvokimas dėl įvykdytų veiksmų, dėl padarytos žalos visuomenei, taip pat atsakomybė už ateities tikslų ir gyvenimo būdo pasirinkimą siekiant savo elgesio ir santykio su visuomene pokyčių. Atsakomybė ir visuomenės saugumo užtikrinimas yra ir viena esminių LKT darbuotojų pareigų, neatsiejamai susijusi ir su žmogaus teisių užtikrinimu. 

Atnaujinimo data: 2024-02-06