Informacija nuteistiesiems, kuriems paskirta arešto bausmė

Nuteistieji areštu ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nuosprendžio, baudžiamojo įsakymo ar nutarties įsiteisėjimo dienos į paskirtą bausmės atlikimo vietą atvyksta patys (pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja, jei pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui jis nėra apskųstas, o jei paduotas apeliacinis skundas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo sprendimo paskelbimo dienos).

Nuteistieji areštu į bausmės atlikimo vietą atvyksta darbo dienomis, įkalinimo įstaigos administracijos darbo metu (nuo 08 val. iki 16 val.), planuojamą atvykimą iš anksto suderinę telefonu.

Nuteistieji atvyksta į:

• Kauno kalėjimą (Technikos g. 34, 51334 Kaunas, tel. 866360132, el. p.: [email protected]) – nepilnamečiai ir pilnamečiai vyrai, kuriems arešto bausmę paskyrė Vilniaus, Kauno ir Utenos apskrityse esantys teismai;

• Šiaulių kalėjimą (Trakų g. 10, Šiauliai 76286, tel. 841435502, el. p.: [email protected]) – pilnamečiai vyrai, kuriems areštą paskyrė Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos ir Telšių apskrityse esantys teismai;

• Alytaus kalėjimą (Ulonų g. 8A, 62505 Alytus, tel. 831553542, el. p.: [email protected]) – pilnamečiai vyrai, kuriems areštą paskyrė Alytaus, Marijampolės bei Tauragės apskrityse esantys teismai;

• Panevėžio kalėjimą (P. Puzino g. 12, 35169 Panevėžys, tel. 845584970, el. p.: [email protected]) – moterys.

Nuteistieji privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, taip pat siūloma su savimi turėti įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl paskirtos arešto bausmės. Asmenys, atvykę akivaizdžiai apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, stipriai veikiančių medikamentų į bausmės atlikimo vietą gali būti nepriimami.

Jeigu nuteistasis areštu dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negali nustatytu laiku atvykti į bausmės atlikimo vietą, jis privalo per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo raštu arba elektroniniu paštu apie tai pranešti bausmės atlikimo vietos, kurioje jis turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai, pateikti neatvykimo priežastis pateisinančius dokumentus ir suderinti su ja atvykimo atlikti bausmę datą. Laiku neatvykus atlikti arešto bausmės ir nepranešus apie neatvykimo priežastis, bausmės atlikimo vietos administracija kreipiasi į teritorinį policijos padalinį dėl nuteistojo paieškos paskelbimo. Tokiais atvejais nuteistasis areštu sulaikomas ir pristatomas į artimiausią (laisvų vietų turinčią) arešto bausmę vykdančią įstaigą.

Nuteistiesiems, atvykstantiems atlikti arešto bausmę, su savimi leidžiama turėti asmeninių drabužių ir avalynės (kepurių (nedengiančių veido), šaliką, pirštinių (išskyrus treniruotėms ir sportui skirtas pirštines), apatinių drabužių; viršutinių drabužių; kojinių, pėdkelnių; avalynės), priemonių priklausomybei nuo tabako gydyti (pakaitinei nikotino terapijai) (nepilnamečiams – tik gavus rašytinį gydytojo leidimą), administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiagą, teismo nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašus ir (ar) kopijas, teisės aktų ir kreipimųsi kopijas, vokus, pašto ženklus, rašymo priemonę ir popierių, rankšluostį, muilą, šampūną, dantų pastą, dantų šepetėlį (įskaitant elektrinius dantų šepetėlius), šukas, nosinę (moterims – moterų higienos reikmenų), tualetinį popierių, sauskelnes, akinius arba kontaktinius lęšius ir jiems skirtas dėtuves bei kontaktinių lęšių priežiūros priemones, rankinį laikrodį. Nuteistiesiems rekomenduojama turėti pinigų savo telefoniniams pokalbiams bei kelionei namo, atlikus bausmę, apmokėti. Nuteistuosius, neturinčius nuosavų drabužių ir (ar) avalynės pagal sezoną bei higienos reikmenų, jais pagal nustatytą periodiškumą, esant rašytiniam prašymui, nemokamai aprūpina laisvės atėmimo vietų įstaiga. Nuteistųjų maitinimą organizuoja kalinimo įstaiga.

Nuteistiesiems, atvykstantiems atlikti arešto bausmę, draudžiama su savimi turėti maisto produktų, elektronikos prietaisų (televizorių, virdulių, sumuštinių keptuvių ar kt.), tabako gaminių, žiebtuvėlių ar kitų daiktų.

Atnaujinimo data: 2024-03-12