>
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklės (nauja 2021-09 redakcija)
Bausmių vykdymo sistemos įstaigų viešųjų pirkimų kontrolės taisyklės
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mažos vertės pirkimų gynybos ir saugumo srityje taisyklės
Dėl viešųjų pirkimų vykdymo proceso etapų kontrolės stiprinimo priemonių plano patvirtinimo
Siekiant bausmių vykdymo sistemoje stiprinti viešųjų pirkimų vykdymo procesų kontrolės mechanizmus Kalėjimų departamento direktoriaus 2021-04-21 įsakymu Nr. V-128 buvo sudaryta darbo grupė, kuri, įvertinusi šiuo metu bausmių vykdymo sistemos įstaigose taikomus viešųjų pirkimų vykdymo procesų etapų (pirkimo poreikio nustatymo ir pirkimo inicijavimo, pirkimų procedūrų vykdymo, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo, viešųjų pirkimų sutarčių administravimo ir vykdymo kontrolės, ataskaitų teikimo ir sutarčių viešinimo) kontrolės mechanizmus ir nustačiusi, kuriuose viešųjų pirkimų vykdymo procesų etapuose nėra pakankamai užtikrinama viešųjų pirkimų vykdymo procesų kontrolė, parengė viešųjų pirkimų vykdymo proceso etapų kontrolės stiprinimo priemonių planą.
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų vykdymo proceso etapo kontrolės stiprinimo priemonių įgyvendinimo planu, numatyta parengti atmintinę pirkimus vykdantiems darbuotojams aiškiai apibrėžiant jų pareigas ir nurodant būtinus atlikti pirkimų planavimo, iniciavimo ir sutarčių vykdymo veiksmus, inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus bausmių vykdymo sistemoje, pakeitimus papildant nuostatomis dėl sutarčių administravimo ir vykdymo kontrolės, stiprinant vienetinių pirkimų paraiškų kontrolę ir kt. Taip pat planuojama kiekvienoje įstaigoje paskirti asmenį, atsakingą už pirkimų poreikio ir iniciavimo kontrolę, bei parengti viešųjų pirkimų vykdymo proceso kontrolės tvarkos aprašą.
Papildoma metodinė informacija ir pagalbinės priemonės pirkimų vykdytojams

 

Atnaujinimo data: 2023-10-26