norway_grants_logo.png

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvius ir sėkmingus nuteistųjų resocializacijos procesus, sukuriant Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą, bei sudaryti optimalias kalinimo, nuteistųjų resocializacijos, darbo ir profesinio rengimo sąlygas.

Projekto vykdytojas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (Kalėjimų departamentas).

Projekto uždaviniai:

  • Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą:

nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo sistemos plėtra ir taikymas;

intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti ir priemonių pozityviam užimtumui vystymas ir taikymas;

nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis vystymas ir įgyvendinimas;

e-paslaugos nuteistiesiems;

dinaminės priežiūros modelio vystymas.

  • Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą:

profesinės mokymo įstaigos veiklos modelio sukūrimas;

mokymo programų, kurso modulių, aprašų ir metodikų parengimas;

mokymų organizavimas ir vykdymas;

praktinio mokymosi skyrių pataisos įstaigose įsteigimas;

bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimas.

  • Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikytą, taip pat Europos standartus atitinkančią Vilniaus PN kamerų tipo gyvenamojo korpuso su nuteistųjų užimtumo centru bei Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus nuteistųjų užimtumo centro su resocializacijai skirtimis patalpomis infrastruktūrą ir išvystyti elektroninį monitoringą:

inžinerinės paslaugos;

infrastruktūros vystymas (Profesinio mokymo įstaigos, Vilniaus PN 200 vietų gyvenamojo korpuso su nuteistųjų užimtumo centru ir Pravieniškių PN-AK 3-iame sektoriuje nuteistųjų užimtumo centro su resocializacijai skirtomis patalpomis statyba);

baldų, inventoriaus, organizacinės technikos įsigijimas;

elektroninio monitoringo vystymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 20 d. – 2024 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas – 19 020 728 Eur

Projektas yra įgyvendinamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto tikslinės grupės:

Tiesioginę projekto naudą gauna Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalas bei laisvės atėmimo vietų įstaigose bausmę atliekantys nuteistieji.

Netiesioginę projekto naudą gauna visa Lietuvos visuomenė, taip pat ir nuteistųjų artimieji.

Atnaujinimo data: 2023-11-21