Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo) pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1060 atnaujinimas, projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0006.

A blue flag with yellow stars

Description automatically generated

Projekto pavadinimas:

Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo) pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1060 atnaujinimas, projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0006.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto veiklos: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0006 - Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo) pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1060 atnaujinimas, baigtas.

Pasiekta pastato-vaikų darželio-lopšelio C energinio naudingumo klasė, gautas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. MK-0658-00216. Bendras energijos sąnaudų sutaupymas siekia 58,06 proc.

Vadovaujantis pastato energijos vartojimo auditu, buvo atlikti šie darbai: apšiltintos pastato sienos, cokolis, įrengta nauja nuogrinda, pakeisti seni mediniai langai ir medinės lauko durys, apšiltinta perdanga į nešildomą palėpę, pakeista šlaitinio stogo danga, atnaujinta pastato šildymo sistema ir šilumos punktas. Pastate ženkliai pagerėjo sąlygos tiek gyventojams, tiek darbuotojams, užtikrintos higienos normos, sumažėjo pastato eksploatavimo sąnaudos.   

 

Bendra projekto vertė 118 531,92 Eur.

 

Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m. lapkričio mėn.

Deklaracija apie statybos užbaigimą gauta 2022 m. balandžio mėn.

Atnaujinimo data: 2024-01-26