Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo) pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1037 atnaujinimas, projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0005

A blue flag with yellow stars

Description automatically generated

Projekto pavadinimas:

Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo) pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1037 atnaujinimas, projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0005.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto veiklos: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0005 - Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo) pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1037 atnaujinimas, baigtas.

Pasiekta pastato-bendrabučio B energinio naudingumo klasė, gautas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. SC-0615-00183. Bendras energijos sąnaudų sutaupymas siekia 68,46 proc.

Vadovaujantis pastato energijos vartojimo auditu, buvo atlikti šie darbai: apšiltintos pastato sienos, cokolis, pakeistos medinės lauko durys, apšiltinta perdanga į nešildomą palėpę, atnaujinta ir sutvarkyta pastato šildymo sistema, įrengtas grindinis šildymas, suremontuoti laiptai, įrengtas pandusas. Pastate užtikrintos higienos normos, ženkliai sumažėjo pastato eksploatavimo sąnaudos.   

 

Bendra projekto vertė 127 472,81 Eur.

 

Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m. lapkričio mėn.

Deklaracija apie statybos užbaigimą gauta 2022 m. balandžio mėn.

Atnaujinimo data: 2024-01-26