Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo) pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1015 atnaujinimas, projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003.

A blue flag with yellow stars

Description automatically generated

Projekto pavadinimas:

Panevėžio pataisos namų (nuo 2023 m. sausio 3 d. - Lietuvos kalėjimų tarnybos Panevėžio kalėjimo)  pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1015 atnaujinimas, projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto veiklos: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0003 - Panevėžio pataisos namų pastato, kurio unikalus Nr. 2789-3000-1015 atnaujinimas, baigtas.

Pasiekta administracinio pastato C energinio naudingumo klasė, gautas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. AD-0658-00215. Bendras energijos sąnaudų sutaupymas 33,46 proc.

Vadovaujantis pastato energijos vartojimo auditu, buvo atlikti šie darbai: apšiltintos pastato ir priestato sienos, pakeisti seni mediniai langai ir medinės lauko durys, apšiltinta perdanga į nešildomą palėpę, modernizuotos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, suremontuoti laiptai, įrengtas pandusas, pakeista priestato stogo danga. Pastate dirbantiems pareigūnams pagerėjo darbo sąlygos, užtikrintos higienos normos, sumažėjo pastato eksploatacijos sąnaudos.   

 

Bendra projekto vertė 203 742,99 Eur.

 

Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m. lapkričio mėn.

Deklaracija apie statybos užbaigimą gauta 2022 m. balandžio mėn.

Atnaujinimo data: 2024-01-26