>
2024-02-19

Vyks tarptautinė projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ baigiamoji konferencija

Vasario 28 dieną 9.00 val. Vilniuje vyks tarptautinė projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ baigiamoji konferencija „LIETUVOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMA: MES GALIM!“.

Konferencijoje bus apžvelgiamas Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas programos įgyvendinimo metu, projekto svarba Lietuvai, perimtos gerosios praktikos ir pavyzdžiai, kilę iššūkiai, aptariamos naujos mokymo ir mokymosi būdai, vyks apskritojo stalo diskusijos.

Renginyje dalyvaus per 100 savo srities ekspertų iš Lietuvos, Norvegijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos pataisos tarnybų, nevyriausybinių organizacijų. Sveikinimo žodį tars Norvegijos Karalystės ambasadorius Ole Terje Horpestad ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska, Lietuvos kalėjimų ir probacijos tarnybų vadovai. 

Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis su sinchroniniu vertimu. Ją bus galima tiesiogiai stebėti Lietuvos kalėjimų tarnybos „Youtube“ kanale, taip pat renginio transliacija lietuvių kalba vyks Lietuvos kalėjimų tarnybos „Facebook“ paskyroje. 

Transliacijos nuorodos:

Lietuvių kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=V0SVoNsh7Og

Anglų kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=5gjKGerITh0  

Kviečiame stebėti!
 

Su konferencijos programa galite susipažinti čia:

 

 

Projektas „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ įgyvendinamas Europos ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis. 

www.NorwayGrants.lt 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

The final conference of the project „LITHUANIAN CORRECTIONAL SERVICE SYSTEM: YES, WE CAN!“ under the Project „Development Of Quality Based Lithuanian Correctional Service System“ will take place in Vilnius on February 28th at 9:00 a.m.

The conference will provide an overview of the Norwegian-Lithuanian cooperation during the implementation of the program, the relevance of the project for Lithuania, the good practices and examples adopted, the challenges encountered, new methods of teaching and learning, and a roundtable discussion.

More than 100 experts from Lithuanian, Norwegian, Latvian, Polish, Romanian, and Bulgarian correctional services and NGOs will participate at the event. Mr. Ole Terje Horpestad, Ambassador of the Royal Norwegian Embassy in Vilnius, and Ms. Ewelina Dobrowolska, Minister of Justice of the Republic of Lithuania, along with the Directors General of Lithuanian Prison Service and Lithuanian Probation Service, will deliver welcome speeches.

Simultaneous translation to English and Lithuanian will be provided for the conference. The conference will be live streamed on YouTube, you may also watch it live on Facebook of Lithuanian Prison Service.

Live stream in Lithuanian 
http://www.youtube.com/watch?v=V0SVoNsh7Og

Live stream in English
http://www.youtube.com/watch?v=5gjKGerITh0%20%C2%A0

Welcome to watch!
 

Conference programme is available here:

The Project “Development of Quality Based Lithuanian Correctional Service System” is implemented under the EEA and Norwegian Financial Mechanisms programme Justice and Home Affairs 2014-2021.

www.NorwayGrants.lt