2024-01-26

Pravieniškių 1-ajame kalėjime – renginys, skirtas Tarptautinei edukacijos dienai paminėti

Bendradarbiaujant su Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 1-ojo kalėjimo Resocializacijos skyriumi, Pusiaukelės namais sausio 22 dieną laisvės atėmimo vietoje buvo suorganizuotas užsiėmimas „Mano stiprybės“, skirtas Tarptautinei edukacijos dienai paminėti. 

Užsiėmimą suorganizavo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono socialinė darbuotoja Aira Žurauskienė, kuri yra ir Kolpingo kolegijos lektorė, bei Pravieniškių 1-ojo kalėjimo vyriausioji socialinė darbuotoja Jolanta Anužienė. Renginyje aktyviai dalyvavo 15 Pusiaukelės namų nuteistųjų.

Užsiėmimo metu buvo diskutuota apie suaugusio asmens galimybes mokytis bei apie nuolatinį ir kryptingą tobulėjimo (formalaus mokymo, savišvietos ir saviugdos) procesą. Remiantis „kliento stiprybes“ pabrėžiančiu socialinio darbo modeliu, sukurtu JAV, teoriškai pagrįstu prof. D Saleebey (Kanzaso universitetas), socialinės darbuotojos nuteistiesiems sudarė galimybes praktiškai pamąstyti ir nubraižyti schemą mąstymo žemėlapio metodu apie savo stiprybes, kuriomis remiasi asmeniškai kiekvienas sunkią minutę. Pasirinkus stiprybes pabrėžiantį modelį, pagrindinis akcentas, teikiant socialinę pagalbą, yra paties kliento norai, pomėgiai, viltys, siekiai, žinios, gebėjimai, o ne diagnozė, simptomai ar problemos, kurias nustato kiti.

Atlikdami antrąją užduotį, nuteistieji pasitelkė priemones iš popieriaus ir folijos ir bandė pavaizduoti tam tikrus stiprinančius akcentus, kuriuos naudoja spręsdami gyvenimiškas situacijas ar realias problemas. 
Nuteistieji aktyviai įsitraukė į veiklą, įdomiai atliko užduotis. Jie buvo mokomi pagarbaus tarpusavio bendradarbiavimo,  alternatyvių problemų sprendimo būdų, socialaus elgesio normų bei pozityviai leisti laisvą laiką.