2024-02-02

Pravieniškių 1-ajame kalėjime paskirtas Saugumo valdymo skyriaus viršininko pavaduotojas

Į Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškiu 1-ojo kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas paskirtas Julius Jaskutis.

Sveikiname pareigūną ir linkime sąžiningai atlikti patikėtas pareigas, gerbti žmogaus teises ir laisves.