2024-01-19

Prasidėjo antras priėmimo etapas mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą

Informuojame, kad prasidėjo atranka norintiems mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno pirminio profesinio mokymo programą. Pretendentai jau gali teikti dokumentus. 

Siekdama skatinti pareigūno profesijos patrauklumą, Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau-LKT) pirmoji ir vienintelė iš visų statutinių institucijų profesinį mokymą organizuoja pameistrystės mokymo forma, už ką praktinės veiklos metu mokamas darbo užmokestis. Viena mokymo grupė startuos balandį, kita – spalį. 
 
Kursantai, mokslo pradžioje Kompetencijų ugdymo valdyboje įgis darbui kalėjime reikiamas bazines žinias, toliau vyks į jų pasirinktą kalėjimą, kur, prižiūrimi pareigūno-mentoriaus, praktinių gebėjimų semsis Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose. Su priimtais kursantais pasirašius profesinio mokymo pameistrystės sutartis, praktinės veiklos metu, viso 6 mėnesius, jiems bus mokama ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga. Ši nauja mokymo forma turi užtikrinti 30 procentų teorinio rengimo ir 70 procentų praktinio darbo per visą mokymų laiką. Būtent, už tai bus mokamas ne mažesnis kaip minimalus darbo užmokestis (šiuo metu jis siekia 924 eurus neatskaičius mokesčių).   
 
Kursantai, sėkmingai įvykdę visus šios programos reikalavimus ir gavę profesinio mokymo diplomą, skiriami į tarnybą Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose Alytuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Pravieniškėse, Šiauliuose ar Vilniuje. 
 
Bausmių vykdymo sistemą kviečiami rinktis tie asmenys, kurie nori tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnais ir prisidėti kuriant modernią bausmių vykdymo sistemą, įgyvendinant dinaminės apsaugos metodą ir palaikant puoselėjamas vertybes – atvirumą, profesionalumą, progresyvumą, pasitikėjimą, pagarbą žmogaus teisėms.  
 
Bausmių vykdymo sistemos pareigūno darbas labai įdomus ir pilnas iššūkių. Darbas skirtas komunikabiliems, drąsiems ir pilietiškiems asmenims.  
 
Dirbant pareigūnu suteikiamos šios socialinės garantijos: sveikatos ir gyvybės draudimas visam tarnybos laikui, kompensacija už važiavimą į tarnybos vietą, padengiamos būsto nuomos išlaidos, užtikrinama galimybė išeiti į pareigūnų pensiją ištarnavus 25 metus. Visi pareigūnai aprūpinami tarnybinėmis uniformomis. Sudaromos sąlygos ir toliau tęsti mokslus, kuriuos apmoka LKT. 
 
 
Pagrindiniai atrankos procedūrų etapai: 
 
1 - Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, teikia dokumentus Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybai el. paštu

[email protected]   
 
2 - Tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 7 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas). 
 
3 - Po dokumentų patikrinimo pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti. 
 
4 - Organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas. 
 
5 - Organizuojamas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė. 
 
6 - Pretendentai, sėkmingai praėję visus atrankos procedūrų etapus, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą.  
 
  
Daugiau informacijos:  https://noriubutipareigunu.lt/