2024-04-19

Gerinamas socialinis dialogas bausmių vykdymo sistemoje

Balandžio 18 dieną Teisingumo ministerijoje vyko susitikimas su Lietuvos kalėjimų tarnybos, Lietuvos probacijos tarnybos bei Lietuvos ir Norvegijos profesinių sąjungų atstovais, kur apibendrinti esminiai aspektai prieš pradedant derybas dėl bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties.

Įgyvendinant Norvegijos finansinių mechanizmų projektą, viena iš šio projekto veiklų yra bendradarbiavimo su socialiais partneriais didinimas. Visą šį laikotarpį buvo organizuojami susitikimai su socialiniais partneriais tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje. 

Šiuo metu ketinimą pradėti derybas dėl naujos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties yra išreiškusi  Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF). Diskusijoje kalbėta apie tai, kad kuo manoma platesnis profesinių sąjungų ratas, kuris atstovauja Lietuvos kalėjimų tarnyboje dirbantiems darbuotojams, galėtų dalyvauti derybų procese. Taip pat per susitikimą aptarta geroji Norvegijos partnerių patirtis, pagal kurią šakos kolektyvinėje sutartyje sutartos naudos galiotų visiems darbuotojams, o ne tik dalyvaujančių profesinių sąjungų nariams. 

Už susitikimą dėkojame Teisingumo ministerijos viceministrui Rokui Uscilai, LTPF pirmininkei Loretai Soščekienei, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkei Kristinai Krupavičienei, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkui Vitalijui Jagminui, Įkalinimo įstaigų medicinos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkei Vitai Subačiutei, Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei Genovaitei Mackevičienei, Norvegijos partneriams ir visiems kitiems dalyvavusiems susitikime bei aktyviai diskutavusiems dėl socialinio dialogo gerinimo bausmių vykdymo sistemoje.

Lietuvos kalėjimų tarnyba įgyvendina 2014-2021 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“.